s
s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLC

GO TO MLC HOMEPAGE


FOOL FOR POETRY
INTERNATIONAL CHAPBOOK
COMPETITION 2018


 

submit
Submit to Southword

 

 

ONLINE BOOKSTORE FEATURED TITLES

 

New Irish Voices
Poetry chapbooks by
Roisin Kelly & Paul McMahon


 

 

Liberty Walks Naked
by Maram al-Masri, trans. Theo Dorgan

 

n


Chapbooks by Fool for Poetry
Competition Winners 2018

Not in Heaven by Molly Minturn
Bog Arabic by Bernadette McCarthy


 

 

Richesses

Richesses: Francophone Songwriter Poets
Edited and translated by Aidan Hayes

 

 

 

 

Munster Literature Centre

Create your badge

 

 

 

 

 

Arts Council

 

 

Cork City Council

 

 

Foras na Gaeilge

 

 

Cork County Council

   

 

 

COLM BREATHNACH

 

Colm Breathnach

File, úrscéalaí agus aistritheoir é Colm Breathnach. Tá ocht gcinn de chnuasaigh filíochta agus rogha dánta curtha amach aige. Bhronn An Foras Cultúrtha Gael-Mheiriceánach ‘Duais an Bhuitléirigh’ air sa bhliain 1999 agus bronnadh an phríomhdhuais do chnuasach filíochta air i gComórtais Liteartha an Oireachtais ceithre huaire. I gcomhar leis an Dr. Andrea Nic Thaidhg, dhein sé aistriúchán ar Katz und Maus, úrscéal le Günter Grass, faoin teideal Cat agus Luch (Coiscéim, 2000). Foilsíodh an chéad úrscéal aige, Con Trick “An Bhalla Bháin” (Cló Iar-Chonnacht), saothar meitificseanúil a ghnóthaigh duais aitheantais san Oireachtas, sa bhliain 2009. Sa bhliain 2011 chuaigh sé ar thréimhse chónaithe le Cumann Scríbhneoirí Shanghai agus in 2012 bhí sé ina scríbhneoir cónaithe sa tSlóivéin agus ina aoi-léitheoir ag Féile Litríochta Vilenica. Chomh maith leis sin, léigh sé ag féilte litríochta in Albain, sa Ghearmáin, san Iodáil, sa Fhrainc agus sna Stáit Aontaithe. Foilsíodh eagrán Rómáinise dá chnuasach An Fear Marbh sa bhliain 1999 faoin teideal Bărbatul fără viaţă (Ars Longa, Iasi, 1999) agus aistríodh dánta leis go Béarla, Gáidhlig, Gearmáinis, Iodáilis, Fraincis, Slóivéinis agus Sínis chomh maith. Ceapadh é ina scríbhneoir cónaithe i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, i dtús na bliana 2015. D'fhoilsigh LeabhairComhar an cnuasach filíochta is déanaí uaidh, Tírdhreacha, i ndeireadh na bliana 2015.

 

Colm Breathnach is a poet, novelist and translator. He has published seven collections of poetry and a selected edition. His latest poetry collection is ‘Dánta’ agus dánta eile (Coiscéim, 2012). He won the principal poetry prize at the annual Conradh na Gaeilge Oireachtas Literary Competitions on four occasions and the Irish American Cultural Institute presented him with the ‘Butler Prize’ in 1999 for his poetry. With Dr. Andrea Nic Thaidhg, he produced a translation of the Günter Grass novel Katz und Maus under the title Cat agus Luch (Coiscéim, 2009). His first novel, Con Trick “An Bhalla Bháin” (Cló Iar-Chonnacht), a metafictional work which was awarded a special recognition prize at the Oireachtas Literary Competitions, was published in 2009. In 2011 the Minster Literature Centre awarded him a residency with the Shanghai Writers’ Association. In 2012, he was awarded the position of writer in residence with the Slovenian Writers’ Association and guest reader at the Vilenica Literary Festival through the Cúirt Literary Festival, Galway. He has also read at literary festivals in Scotland, Germany, Italy, France and the United States. His collection An Fear Marbh appeared in a Rumanian edition under the title Bărbatul fără viaţă (Ars Longa, Iasi, 1999) and poems of his have also been translated into English, Sottish Gaelic, German, Italian, French, Slovenian and Chinese. He was appointed Irish-language writer in residence in St. Patrick’s College, Drumcondra at the beginning of year 2015. The collection Tírdhreacha is due from LeabhairCOMHAR in the autumn.

 

 

Innéacs

 

Filíocht

Eagrán 22 Gan

 

Eagarthóir Gaeilge

Eagrán 27 An Ghaoth Aneas: Forlíonadh Gaeilge
Eagrán 28 An Ghaoth Aneas: Forlíonadh Gaeilge
Eagrán 29 An Ghaoth Aneas: Forlíonadh Gaeilge
Eagrán 30 An Ghaoth Aneas: Forlíonadh Gaeilge

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP

 

   
 
©2009 Southword Editions
and
Munster Literature Centre
   

Southword 6 Southword No 7 Southword No 8 Southword No 9 Southword No 10 Southword 11 southword 12 Southword No 14 Southword No 15